Wednesday, December 21, 2011

Unta Betina Nabi Shaleh Dibunuh

Kisah islamiah pada pagi hari ini tentang mukjizat Nabi Shaleh as.
Sedikit kisah ini dicuplik dari kitab Aqoiqul Akbar Fii Dzikril Jannati Wan-Nar.


Sudah pada tahu kan tentang kisahnya Nabi Shaleh as.
Dikisahkan bahwa Nabi Shaleh as ditantang oleh kaum Tsamud sebagai tanda kenabiannya.

Nabi Shaleh as kemudian berdoa kepada Allah SWT dan doanya dikabulkan.
Seekor unta betina yang sangat luar biasa indahnya muncul dari puncak bukit. Belum pernah ada unta seindah itu di permukaan bumi ini.

Unta itu memiliki air susu yang tidak ada habis-habisnya.
Setiap orang boleh mengambil air susu dari unta betina tersebut. Akan tetapi, unta itu harus dibiarkan bebas berkeliaran.

Unta betina itu tidak boleh diganggu.
Namun, kaum Tsamud malah membunuh unta tersebut. Sebagai balasannya, Allah SWT menurunkan azab kepada kaum Tsamud